Domů > Výstava > Obsah
Jak uložit pneumatiku
Sep 07, 2018

Pneumatiky skladujte v chladném, suchém, tmavém a středně větraném prostoru. Teplota skladování by se neměla výrazně měnit a udržovat na úrovni pod 25 ° C. Musí se zabránit přímému kontaktu s trubkami a radiátory. Ozón urychlí stárnutí pneumatiky, proto jej neukládejte v blízkosti elektrických motorů nebo jiných zařízení, která mohou způsobit jiskření nebo jiné elektrické výboje, protože to vede k vyšší koncentraci ozonu. Kontakt s olejem nebo benzínem může způsobit kontaminaci gumové směsi, která způsobuje, že pneumatika není vhodná pro použití. Okamžitě vytřete veškerý olej nebo benzín čistým hadrem.